Onderhoud en beheer van een schoolplein

Onderhoud en beheer van een groen schoolplein

Het succes van een schoolplein wordt in belangrijke mate bepaald door het onderhoud nadat het is aangelegd. Het doel is natuurlijk dat de school na jaren nog steeds een mooi en fijn schoolplein heeft. Goed onderhoud is daarvoor een vereist. Maar hoe borg je dat? En welke rol kan de hovenier daarin spelen?

Download onze whitepaper

De voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Ben je benieuwd naar deze voordelen? Download dan onze Whitepaper!

Wat houdt onderhoud van een schoolplein in?

De onderhoudswerkzaamheden zijn afhankelijk van het type plein. Het varieert van onkruid wieden, vegen, gras maaien, snoeien, wilgentenen, vlechten en water geven tot het vervangen van houtsnippers, planten en hekjes en het schoonhouden van verhardingen.

 

Het is ook van belang dat regelmatig wordt gecontroleerd hoe het plein erbij ligt. Denk aan het in beeld brengen van gevaarlijke situaties, vervuiling, beschadiging, specifieke verzorging van planten, water geven (direct na de aanleg) tijdens vakanties, in droge periodes) etc. Speelelementen zoals een glijbaan, tunnelbuis, heuvel en hut vragen om regelmatige controle.

De natuur vertelt wat nodig is

Het beheren en onderhouden van een schoolplein is een vak op zich. Zo is het bijvoorbeeld van belang om de natuur een kans te geven, planten te laten groeien en te kijken wat er gebeurt. Niet teveel maaien en knippen maar de dynamiek van de natuur gebruiken om de kwaliteit van het plein te verbeteren. De natuur vertelt wat qua onderhoud nodig is.

 

Zo is bij een wilgentunnel bijvoorbeeld van belang dat de takken die groeien weer worden ingevlochten. Dan ontstaat er een dichte tunnel. Het invlechten van nieuwe scheuten kan worden geleerd aan de scholen. Zo kunnen scholen met hun leerlingen zelf aan de slag en ontstaat meteen een nieuw contactmoment met de natuur.

Meer artikelen over groene schoolpleinen

Onderhoud en beheer van een schoolplein is één van de vele facetten omtrent dit onderwerp. Hieronder vind je nog meer informatie over groene speelpleinen!

Wie verzorgt het onderhoud van een groen schoolplein?

In de meest ideale situatie is er budget gereserveerd voor het onderhoud en is het mogelijk dat de groenvoorziener regelmatig langskomt voor de professionele aanpak daarvan.

 

De school kan er ook voor kiezen om het onderhoud onder supervisie van de hovenier te verrichten met kinderen, leerkrachten en ouders. De hovenier komt dan bijvoorbeeld een aantal ochtenden per jaar langs om met hen onderhoudswerkzaamheden te verrichten en te adviseren over de werkzaamheden voor de komende periode.

 

Het is ook mogelijk om bepaalde onderhoudswerkzaamheden (o.a. vegen en opruimen, maar ook onkruid wieden) onderdeel te laten zijn van de lessen. Er zijn scholen die wekelijks een half uur met de kinderen (groep 6, 7 en 8) op het plein werken. Dit vergroot de betrokkenheid bij het plein: de kinderen voelen zich eerder verantwoordelijk voor het plein en dragen er meer zorg voor.

Kansen voor educatie

Onderhoud van een natuurlijk speelplein biedt ook kansen voor educatie: in de biologieles kan er bijvoorbeeld aandacht zijn voor de verschillende planten die in de tuin zijn verwerkt en aan onkruid.

Er kunnen met handvaardigheid bijvoorbeeld zelf bordjes worden gemaakt met de plantnamen erop die in de tuin worden geplaatst. Zo leren de kinderen (en evt. ook de docenten en ouders) welke planten moeten blijven staan en wat als onkruid kan worden verwijderd.

Meer weten?

Wil je meer weten over de biodiversiteit op schoolpleinen, buiten lesgeven of subsidiemogelijkheden, het onderhoud, de kosten en meer? Bezoek onderstaande pagina voor alle informatie.

Groen plein

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker Spelen brainstormen over de mogelijkheden van een schoolplein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog