Substraten voor de openbare ruimte

 

Donker Substrates ontwikkelt en produceert i.s.m. BVB landscaping, substraten voor de openbare ruimte. Met een eigen onderzoeksafdeling, een strikte kwaliteitsborging en een eigen kennisplatform dragen we bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving.

 

Verticaal groen - Een verticale tuin voor iedere ruimte
Donker Substrates - Continue kwaliteitsmetingen

Kwaliteit en duurzaamheid

 

Door de levering van kwalitatief goede substraten i.s.m. onze partner BVB landscaping stimuleren en optimaliseren we alles wat groeit in de openbare ruimte; van daktuinen tot plantsoenen in stad of park. De producten die we leveren zijn ontwikkeld vanuit een duurzame gedachte en dragen bij aan herstel van de aarde en al wat daar op leeft. 

  • Uitgebreid kwaliteitssysteem en eigen onderzoeksfaciliteiten 
  • Constante controle op fysische en chemische eigenschappen.
  • Alle producten zijn BSB en KOMO gecertificeerd.
  • Productie, levering en track- and traceability o.b.v. ISO14040, ISO14044 en EN15804

Onze producten

 

Donker Substrates heeft aan veel projecten een bijdrage geleverd met maatwerk substraten voor groeiplaatsverbetering en de aanleg van groen op verharding, plantsoenen en daktuinen. 

 

Groenplaatsen onder verharding
Funenpark Amsterdam - Groeiplaatsen onder verharding
Verzorgingstehuis Zwijndrecht - Groeiplaatsen in open grond
Plantenwanden - Een plantenwand heeft grote impact op de ruimte waarin hij staat, zowel visueel als klimatologisch
Plantwires - Deze zijn geïnspireerd op hangende planten in het regenwoud
Verticaal groen - Met verticaal groen brengt u het gezonde buitengevoel naar binnen en upgrade op die manier uw kantoor, restaurant of hotel

Groeiplaatsen onder verharding

 

Voor groeiplaatsen onder verharding moet er onderscheid worden gemaakt tussen zwaar, gemiddeld en licht belastbare situaties. In alle situaties geldt dat het substraat een juiste balans moet hebben tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht). 

 

Groeiplaatsen open grond en plantsoenen

 

Voor plantsoenen, parken, borders en andere open grond situaties zonder verharding zijn er diverse substraatproducten. Donker Substrates levert onder andere bomengrond, keurcompast en tuingrond. Speciaal ontwikkeld om de grillen van een stedelijke omgeving te weerstaan. 

 

Verticaal groen buiten -  Een duurzame blikvanger met oog voor biodiversiteit

Daktuinen

 

Daktuinen zorgen voor een tijdelijke opvang van het regenwater waardoor riolen meer tijd hebben om het regenwater af te voeren. Daktuinen zorgen ook voor zuivering van de lucht in stedelijk gebied. Er dient bij intensieve daktuinen goed gekeken te worden naar de verschillende plantbehoeften en de daarop aansluitende eigenschappen van het substraat. 

 

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Adresgegevens

Harste 5
8602 JX Sneek

Contact

0515 41 73 25 info@??.nl

Volg ons