Directeur Anja Kanters over de duurzame ambities van Donker

Onze duurzame ambitie

DIRECTEUR ANJA KANTERS OVER DE KOERS VAN DONKER

‘Daadkrachtig verandert Donker van een groenbedrijf naar een groen bedrijf’, vertelt Anja Kanters, directeur van Donker. ‘Dat ene, losse woordje ‘groen’ betekent steeds vaker duurzaam’, verduidelijkt ze. ‘En daarmee krijgt ‘groen’ bijbetekenissen, zoals: ontspanning, ontmoeting, beweging, gezondheid, representatie en educatie. In onze transformatie naar een groen bedrijf gaan we nog een flinke stap verder dan alleen duurzaam. In 2035 willen we namelijk volledig circulair functioneren. Zonder leefbare planeet is er immers geen markt voor onze diensten.’

Dat ene, losse woordje 'groen'

Donker wil werken zonder negatieve impact en juist bijdragen aan herstel van de aarde en al wat daar op leeft. Om dit te bereiken hebben we een visie ontwikkeld die in zes doelen omschrijft wat wij willen bereiken in 2035:

  • Wij zijn goed voor al wat leeft
  • Wij oogsten welzijn met ons werk
  • Wij werken net als de natuur circulair
  • Wij dragen volop bij aan een beter klimaat
  • Wij innoveren voortdurend
  • Wij zijn een groene gids

Waarom duurzaam?

Donker kiest voor een ondubbelzinnig duurzame koers omdat:

  • Het ons welbegrepen eigenbelang is: zonder leefbare planeet voor onze mensen is er ook geen markt voor onze diensten.
  • Wij met onze diensten, kennis en expertise bij uitstek in staat zijn om praktische antwoorden te geven op de grote vraagstukken rond duurzaamheid en klimaatverstoring.
  • Wij een winnende voorsprong willen pakken op onze concurrenten als wij voorsorteren op de marktvragen van de toekomst.

We leven in een periode van verandering en uitdaging die ons eigen vakgebied overstijgt. Het is de kunst om vanuit onze passie, onze grijze cellen en groene vingers op alle fronten de aansluiting te versterken met de wereld van onze klanten en andere belanghebbenden. Daarbij zoeken wij ook de verbinding met de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben vastgesteld.

 

Klik hier voor onze externe infographic.

Klik hier voor onze interne infographic.

Wateroverlast

In de afgelopen decennia is het groen meer en meer verdrongen door bebouwing en bestrating. Maar hoe meer we de bodem bedekken, hoe minder het water op een natuurlijke manier kan worden verwerkt. Elke nieuwe aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken en wegen onttrekken we aan de capaciteit van de bodem om water door te laten.

Groen als preventieve gezondheidszorg

Onze levensstijl is niet gezond; we zitten teveel en bewegen te weinig. Er is een hoge prestatiedruk op het werk en op school. Onze lucht is vervuild en ons eetpatroon is ongezond. Het aantal mensen met een chronische aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie- of angststoornissen stijgt jaar op jaar en de zorgkosten rijzen al jarenlang de pan uit. Er bestaat een preventieve maatregel om deze ontwikkeling af te remmen: vitamine G, oftewel, meer groen in onze leefomgeving.

Groen als remedie tegen hittestress

Onze zomers worden steeds warmer door klimaatverandering en daardoor krijgen we in de toekomst vaker te maken met hittegolven. Vaak gaat dat gepaard met hittestress. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, van slapeloosheid tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs overlijden. Maar ook slechtere leer- en werkprestaties, slechtere luchtkwaliteit en een hoger energieverbruik. Er is een remedie tegen hittestress: Groen!

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com

Volg ons