4 redenen waarom een goed gladheidsbestrijdingsplan problemen voorkomt

Het enige voordeel van sneeuw ruimen is dat je het er lekker warm van krijgt. Verder is het vooral een tijdrovende klus om je stoep of bedrijfsterrein sneeuw- en ijsvrij te maken. Toch is het letterlijk van levensbelang dat je dat wel doet bij winterse neerslag. Al kun je het natuurlijk ook láten doen – dan weet je zeker dat het goed gebeurt. We geven je 4 redenen om dat dit jaar te overwegen.

Donker Groen werknemer helpt met gladheidsbestijding

1. Een gladheidsbestrijdingsplan heeft invloed op de bedrijfscontinuïteit

Iedere organisatie heeft unieke werkprocessen. Om te voorkomen dat die door sneeuw en gladheid tot een halt worden gebracht, is het key om ze in het gladheidsbestrijdingsplan nauwkeurig in kaart te brengen – inclusief de risico’s. Wanneer het primaire proces stil valt, kost het namelijk geld .Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er parkeerborden ondergesneeuwd raken, of terreinverlichting, of een complete toegangsweg? Wat voor logistieke consequenties heeft dat voor de levering en de bedrijfsvoering? Een goed bestrijdingsplan ontregelt niet, maar ondersteunt de bedrijfscontinuïteit.

2. Minder ongelukken betekent minder aansprakelijkheidsproblemen

Veiligheid gaat hand in hand met aansprakelijkheid – en aansprakelijkheid is weer een kwestie van verantwoordelijkheid. Als er onverhoopt tóch een ongeluk gebeurt, is de vraag immers altijd: wie was er verantwoordelijk voor?

Het vrijhouden van de openbare weg is de taak van de wegbeheerder, meestal de gemeente. Maar de gemeente heeft niets te maken met bedrijfsterreinen. Alleen de terreineigenaar is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van het terrein en de terreinovergang naar de openbare weg. De terreineigenaar is zelf verplicht om gladheid te bestrijden, sinds dit valt onder de zorgplicht. Onder het mom van ‘verwijtbaarheid is vermijdbaarheid’ is het dus goed om te weten wie de terreineigenaar is (bijvoorbeeld als je je bedrijfspand huurt) en al in de zomer een actieplan op te stellen. Een goede voorbereiding… enzovoorts.

strooiwagen van donker groen voor gladheidsbestrijding

3. Een gedegen gladheidsbestrijdingsplan bevordert de verkeersdoorstroom.

Pas als je in de file staat, merk je hoe waardevol een soepele verkeersdoorstroom is. Vooral voor logistieke bedrijven met een groot terrein is het dus belangrijk om daarover na te denken, maar ook als je alleen een korte oprit en twee parkeerplekken hebt, mag je de doorstroom eigenlijk niet overslaan.

Waar moeten je collega’s immers parkeren als hun parkeerplekken vol vastgevroren sneeuw liggen? En bestaat er op die korte oprit misschien toch een kans op filevorming, waardoor ook de weggebruikers op de openbare weg stil komen te staan? Met een gedegen gladheidsbestrijdingsplan is dat allemaal te voorkomen.

4. Op een schoon terrein gaan minder mensen onderuit.

Het ligt voor de hand, maar reden nummer één om te investeren in gedegen gladheidsbestrijdingsplan is natuurlijk om ongelukken te voorkomen. Een schoon, ijsvrij terrein waarborgt de veiligheid van je collega’s, bezoekers, klanten en leveranciers. En wie wil dat nou niet?

De gladheidsbestrijding van Donker Groep draait volledig om de veiligheid van de buitenruimtegebruikers en een goed verloop van de werkprocessen. We ontzorgen en ondersteunen en zijn 24 uur per dag bereikbaar. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

donker groen bestrijdt gladheid op terreinen
Omhoog