Donker Groen expert op het gebied van bestrijding eikenprocessierups

Almere's strijd tegen de eikenprocessierups

 

Donker is specialist op het gebied van eikenprocessierupsbestrijding. Van het vroegste stadium - waarbij we de biodiversiteit vergroten om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren - tot en met het bestrijden van de (volgroeide) rupsen en hun nesten. In het eerste deel van ons drieluik over de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Almere vertelde eikenprocessierupsspecialist Erwin Brouwer over de bestrijding met aaltjes. In deel twee vertelt hij over het vervolg van de operatie: het wegzuigen van de nesten.

 

De meest effectieve manier om de eikenprocessierups te bestrijden is het diverser maken van het bomenbestand; en te zorgen voor meer biodiversiteit. Op korte termijn bestrijden we de rups door ze preventief te bespuiten met nematoden, nog vóórdat de rupsen brandhaartjes ontwikkelen.

Met stip op één staan scholen

Na de overlast van de eikenprocessierups in 2019, besloot Almere opnieuw over te gaan tot het preventief bestrijden van de rups. De gemeente besloot tot een aanbesteding, waarbij Boom en Tuin Techniek (inmiddels onderdeel van Donker Groep) uiteindelijk werd aangewezen als aannemer.

 

In een paar weken tijd bespoten de teams van Donker duizenden bomen. Doel van de operatie: het doden van de rupsen vóórdat ze de overlastgevende brandharen ontwikkelen. Brouwer: “De prioriteit ligt bij besmette bomen in drukke gebieden, op plekken waar de rupsen echt het openbare leven stilleggen. Met stip op één staan scholen en kinderdagverblijven; daarna volgen zwembaden, parken, sportgelegenheden, winkelgebieden en drukke fietspaden.

 

Hoe is deel één van de bestrijding verlopen? “We hebben enorm doorgepakt, hebben echt het maximale eruit gehaald,” zegt Brouwer. “De bestrijding met aaltjes kan maar een paar weken per jaar; anders is de impact op andere vlindersoorten te groot.”

“De prioriteit ligt bij besmette bomen in drukke gebieden, op plekken waar de rupsen echt het openbare leven stilleggen.”

60% minder rupsen

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Brouwer: “Op sommige plekken heb je het over een vermindering van 60 tot 65% na behandeling met nematoden, dat overtreft onze verwachtingen. Tel je daarbij op dat we in de tweede ronde met een mix van aaltjes en Xentari hebben gespoten - een biologisch bestrijdingsmiddel dat we alleen inzetten op de plekken waar de rups heel veel overlast en klachten veroorzaakt - dan is het resultaat zelfs bijna 90%.

 

Ons team van spotters heeft een dubbele rol: ze beoordelen de behandelde bomen op activiteit - informatie die we nodig hebben voor volgend jaar - en markeren meteen de bomen waar de zuigteams mee aan de slag moeten.”

 

Er zijn in Almere nu in totaal drie ploegen actief bij het bestrijden van de eikenprocessierups: naast de twee teams die de door ons gemarkeerde bomen behandelen, is er ook een team dat reageert op meldingen van burgers, bedrijven en organisaties. “En ook nu draaien we weer lange diensten,” constateert Brouwer. “De rupsen hebben inmiddels hun brandharen ontwikkelt en gaan zich verpoppen tot vlinders, de vlinders gaan vervolgens weer eitjes leggen in nieuwe bomen, dus we willen zoveel mogelijk nesten verwijderen om overlast te voorkomen.

Doel van de operatie: het doden van de rupsen vóórdat ze de overlastgevende brandharen ontwikkelen.
Ons team van spotters heeft een dubbele rol: ze beoordelen de behandelde bomen op activiteit - informatie die we nodig hebben voor volgend jaar - en markeren meteen de bomen waar de zuigteams mee aan de slag moeten.
De teams van Donker zijn makkelijk te herkennen aan hun beschermende kleding.
De rupsen hebben inmiddels hun brandharen ontwikkelt, dus we willen zoveel mogelijk nesten verwijderen om overlast te voorkomen.
Behalve afgesloten pakken, die na afloop van het ruimen volledig worden ontsmet, zijn al onze specialisten uitgerust met een gezichtsbedekkend masker met geforceerde ademondersteuning.

Blindheid

De teams van Donker zijn makkelijk te herkennen aan hun beschermende kleding. Brouwer: “We nemen de veiligheid van onze collega’s heel serieus. De brandhaartjes van eikenprocessierupsen zijn echt ondingen: in het “beste” geval krijg je last van jeukende bultjes, maar krijg je ze in je oog dan kan dat in het uiterste geval tot blindheid leiden.

Geforceerde ademondersteuning

 

Behalve afgesloten pakken, die na afloop van het ruimen volledig worden ontsmet, zijn al onze specialisten uitgerust met een gezichtsbedekkend masker met geforceerde ademondersteuning. Zo’n masker is een prachtig stukje techniek. Eventuele haartjes van buiten worden afgevangen in een filter, waarna de schone lucht met overdruk het masker in wordt gebracht. Die overdruk zorgt ervoor dat er via de ontluchtingssleuven constant lucht naar buiten wordt geblazen en er dus nooit haartjes in het masker terecht kunnen komen.”

Eikenprosessierupsspecialist uitgerust uitgerust met een gezichtsbedekkend masker
Eikenprosessierupsspecialist uitgerust uitgerust met een gezichtsbedekkend masker met geforceerde ademondersteuning

Lees ook de andere delen

Bestrijding Eikenprocessierups Almere
Gestart met een nieuwe proef

Almere’s strijd tegen de eikenprocessierups deel 3

Bij Donker Groep geloven we in natuurlijk bestrijding. Daarom zijn we er trots op dat we de gemeente Almere mogen ondersteunen bij een proef waarbij insecten worden ingezet om de larven van de eikenprocessierups te bestrijden.

 

 

 

 

 

 

Biodiversiteit vergroten

Almere’s strijd tegen de eikenprocessierups deel 1

De meest effectieve manier om de eikenprocessierups te bestrijden is het diverser maken van het bomenbestand; en te zorgen voor meer biodiversiteit. Op korte termijn bestrijden we de rups door ze preventief te bespuiten met nematoden, nog vóórdat de rupsen brandhaartjes ontwikkelen.

 

 

 

Preventieve bestrijding eikenprocessierups Almere
Omhoog