Donker Groen expert op het gebied van bestrijding eikenprocessierups

Almere's strijd tegen de eikenprocessierups

 

Donker Groep is specialist op het gebied van eikenprocessierupsbestrijding. Van het vroegste stadium - waarbij we de biodiversiteit vergroten - tot en met het bestrijden van de (volgroeide) rupsen en hun nesten. In het eerste deel en tweede deel van ons drieluik over de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Almere vertelde eikenprocessierupsspecialist Erwin Brouwer over bestrijding met aaltjes en het wegzuigen van de nesten. In het laatste deel blikt hij vooruit op volgend jaar en een nieuw type natuurlijke bestrijding.

Tevredenheid overheerst

“Terugkijkend op de zomer overheerst tevredenheid,” constateert Erwin Brouwer. “In het voorjaar hebben we zo’n eenderde van het bomenbestand in Almere behandeld met aaltjes; een bewust aantal omdat we de biodiversiteit anders te veel belasten. Deze aaltjes of ‘nematoden’, die we uit de natuur halen, hebben het aantal eikenprocessierupsen in de behandelde bomen met zeker 80% teruggebracht. In de bomen die we niet hebben behandeld hebben we de rups bestreden met het wegzuigen van nesten.”

 

Al met al kun je concluderen dat de overlast daardoor duidelijk minder was, al heeft ook het coronavirus daar een aandeel in gehad; mensen zijn - vooral in stedelijke gebieden - minder op pad geweest dan vorig jaar.

 

“Dit najaar zijn we gestart met een proef waarbij we een parasiet inzetten om de larven van de eikenprocessierups te bestrijden"

Goed vliegweer

Tot zover het goede nieuws? Brouwer: “Voor volgend jaar verwachten we ongeveer dezelfde overlast als in het afgelopen jaar. Toch moeten we op onze hoede blijven. Reden daarvoor is onder meer dat het heel goed vliegweer voor de vlinders is geweest. Weinig wind en weinig neerslag, dat zijn ideale omstandigheden voor de eikenprocessievlinder om grote afstanden af te leggen.”

Betere samenwerking is nodig

 

Een andere complicerende factor: de gemeente Almere is niet de enige partij die invloed uitoefent op de bestrijding van de eikenprocessierups. “Je hebt onder meer te maken met Staatsbosbeheer, dat grote delen van het eikenbestand in de Flevopolder in beheer heeft,” zegt Brouwer.

 

En ook de bestrijding van aangrenzende gemeenten is van invloed op de eikenprocessiepopulatie: “Vlinders laten zich natuurlijk niet tegenhouden door gemeentegrenzen of de bosrand van de buurman. Als we meer gezamenlijk zouden optrekken in de bestrijding zouden we de overlast verder kunnen beperken.”

Proef met speciale eikenprocessierupskisten

Omdat we bij Donker Groep geloven in natuurlijke bestrijding, zijn we dit najaar gestart met een proef waarbij we een parasiet inzetten om de larven van de eikenprocessierups te bestrijden. Brouwer: “Die parasieten kweken we in speciaal ontworpen kisten met opgezogen nesten, met daarin poppen met larven. De kisten zijn zo gemaakt dat de parasieten - die zich de komende maanden vermenigvuldigen - er wél uit kunnen, terwijl de rupsen en brandharen veilig in de kist opgesloten blijven. Op die manier kunnen ze volgend jaar worden ingezet naast de aaltjes waar we al mee werken.”

Biodiversiteit

 

Ondertussen is de gemeente Almere gestart met het uitbreiden van de biodiversiteit, om ervoor te zorgen dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zich makkelijker kunnen vestigen op plekken waar mensen en dieren veel overlast van de rups ervaren. Zo worden bermen ingezaaid met bloemenmengsels en wordt het maaibeleid in de gemeente aangepast.

 

 

Benieuwd wat voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Eikenprosessierupsspecialist uitgerust uitgerust met een gezichtsbedekkend masker
Eikenprosessierupsspecialist uitgerust uitgerust met een gezichtsbedekkend masker met geforceerde ademondersteuning

Lees ook de andere delen

Eikenprocessierups bestrijding
90% minder rupsen

Almere’s strijd tegen de eikenprocessierups deel 2

De rupsen hebben inmiddels hun brandharen ontwikkelt en gaan zich verpoppen tot vlinders, de vlinders gaan vervolgens weer eitjes leggen in nieuwe bomen, dus we willen zoveel mogelijk nesten verwijderen om overlast te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversiteit vergroten

Almere’s strijd tegen de eikenprocessierups deel 1

De meest effectieve manier om de eikenprocessierups te bestrijden is door het bomenbestand diverser te maken, met minder eiken; en tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten. Zo’n integrale aanpak is echt een meerjarenplan.

 

Preventieve bestrijding eikenprocessierups
Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25

Medewerkers
Volg ons

Omhoog