Jaarverslag 2022

Inleiding

Onze passie en missie is de wereld gezonder, groener en duurzamer te maken en de prachtige diversiteit aan groen te behouden. De waarde van deze ‘groene longen’ voor onze leefomgeving is gelukkig meetbaar gemaakt en daarmee zijn onze prestaties dat ook. Dit jaarverslag beschrijft onze prestaties in 2022, een jaar waarin we er ook financieel op vooruit gingen.

Onze vier strategiepijlers vormen de ruggengraat van dit jaarverslag:

  • Het stuur in handen
  • Eigenaarschap
  • Duurzaam en circulair
  • Expertise, kennis en lef
Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep
Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep
1. Stuur in handen

Omzetgroei, stabiele resultaten en een goede solvabiliteit zorgen ervoor dat Donker verder kan investeren in de strategische pijlers, zodat we onze ‘groene’ ambities kunnen waarmaken.

Donker Groep richt de automatiseringsprocessen en -systemen zo in, dat al onze stakeholders beschikken over de juiste informatie. Hiermee kunnen zij bijdragen aan de doelstellingen van ons bedrijf. In 2022 zijn vijf automatiseringsprojecten succesvol afgerond waarmee we het stuur stevig in handen houden. DINFO-pilots in Groningen en Roermond, nieuw intranet en uitrol Viva Engage, digitale inkoopfacturen, introductie Relyon en Koersplan indicatoren.  

2. Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent bij Donker Groep betrokkenheid, het ‘zorgen voor’ en is zowel letterlijk als figuurlijk aanwezig. Het is de essentie onder al onze activiteiten vanuit vakmanschap, ondernemerschap en leiderschap. Onze medewerkers doen er toe en worden met onze Donker Academy constant bijgeschoold binnen hun vakgebied.

3. Duurzaam en circulair

In lijn met onze missie heeft Donker Groep een duurzaamheid programma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn. We hebben hiervoor 4 thema’s gedefinieerd:

- Natuurinclusief
- Klimaat adaptief
- Circulair
- CO2 neutraal

4. Expertise, kennis en lef

Als organisatie willen we mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Dat doen we door oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een groene en gezonde binnen- en buitenruimte.

Door onze kennis, expertise en lef hiervoor in te zetten creëren we meervoudige waarde; een financiële, toekomstbestendige gezonde organisatie én dragen we ons steentje bij aan een leefbare aarde en welzijn voor onze medemens.

Lef betekent voor ons achter onze missie staan. Bewust kiezen om dingen anders te doen dan we gewend waren, soms ook dingen niet meer te doen of juist uit te faseren, wanneer deze niet bij onze visie en missie passen.

Expertise kennis en lef
Onze koers

Werken in het groen is onlosmakelijk verbonden aan ons klimaat. Logisch ook: alle veranderingen hebben gevolgen voor het werk dat we doen. Maar ook de verstedelijking van ons land heeft effect: de stad wordt steeds warmer en de gemiddelde achtertuin kan het hemelwater niet meer aan doordat hij meer uit tegels bestaat dan uit groen. En laten we wel wezen: dat klimaat verandert in rap tempo.

Maar dat hoeft niet zo te zijn. Groen is dé oplossing om deze problemen tegen te gaan. Daarom heeft het volgens ons prioriteit om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten én te onderhouden. Dat idee zit al sinds de oprichting van ons bedrijf geworteld in het DNA. Onze richting is vastgelegd in ons koersplan 2023 - 2028. 


Bekijk hier ons koersplan (2023 - 2028).

Ons bewijs

Groen maakt gelukkig wanneer je mens en natuur op de juiste manier met elkaar verbindt. Vanuit deze gedachte ontwerpen wij klimaatadaptieve, natuurinclusieve, circulaire én gezonde stedelijke omgevingen. Deze zijn goed voor ons als mens en dragen bij aan het herstel van de biodiversiteit en onze omgang met het veranderende klimaat. Daar hebben we allemaal wat aan. Want als we goed samenwerken met de natuur, dan zorgt de natuur goed voor ons.

Klimaatadaptatie
KLIMAATADAPTIEF

Voor het verbeteren van onze leefomgeving bieden we de volgende oplossingen.

Natuurinclusief
NATUURINCLUSIEF

Een leefomgeving, welke natuurinclusief is, in Nederland is hard nodig én door ons realiseerbaar.

Circulariteit
CICULARITEIT

Circulariteit staat bij Donker Design voorop, wij bieden onder meer de volgende oplossingen:

Gezonde stad
GEZONDE STAD

Voor een groene, gezonde stadstoekomst biedt Donker Design onder meer de volgende oplossingen:

Omhoog