Klimaatadaptief ontwerp - Regenval intensiveert en veroorzaakt overstromingen

Klimaatadaptief ontwerp

Het klimaat verandert. Stormen verhevigen, regenval intensiveert en veroorzaakt overstromingen. Het kan ook tijdenlang kurkdroog zijn. Het aantal dieren- en insectensoorten neemt af. Door vervuiling, ontbossing en de toename van de CO₂-uitstoot warmt de aarde op. Steden hebben last van urban heating, airco’s draaien overuren en vergroten onze CO₂-uitstoot verder. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de negatieve effecten van de klimaatverandering lokaal en duurzaam op te vangen en te keren.

 

Slimme oplossingen

In de openbare ruimte, met (dak)tuinen, in speelterreinen en parken zijn allerlei klimaatadaptieve aanpassingen mogelijk. Zo kunnen wij in onze (herinrichtings)ontwerpen op probleemplekken waar het hemelwater slecht wegloopt, een open verharding op de ondergrond aanbrengen waardoor de ondergrond het regenwater snel absorbeert. Er zijn ook waterretentiesystemen onder de verharding mogelijk. Deze kunnen dienst doen als buffer, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van toiletten of voor een beregeningsinstallatie. Een goed ingerichte wadi kan eveneens waterbergen en daarnaast fungeren als speelplek voor kinderen. In wadi’s groeit beplanting die de biodiversiteit versterkt. 

Polderdak

Een andere klimaatadaptieve aanpassing is de aanleg van een ‘polderdak’. Dit bestaat uit een systeem van kratten waarin regenwater wordt opgeslagen. Het bassin dat op die manier ontstaat, kan dynamisch worden bestuurd. Een slim afvoersysteem anticipeert bijvoorbeeld op de weersvoorspellingen en voert het water later af om het rioolsysteem in piekmomenten te ontzien. Met de waterbuffer kan ook het toilet worden doorgespoeld of het buitengroen worden bevochtigd. Op het polderdak is het eveneens mogelijk een groendak, daktuin of -park aan te leggen. Het bassin van het polderdak dient hier dan als irrigatie voor. Bijkomend voordeel van het polderdak is dat het huis koeler blijft. Groendaken en -tuinen verhogen de biodiversiteit en nemen CO₂ op.  

Groene buitenruimte als geneesmiddel

Levend groen is uiteraard de meest voor de hand liggende oplossing voor de lokale (stedelijke) klimaatproblematiek, al dan niet in combinatie met andere klimaatadatieve oplossingen. Bomen, struiken, gevelgroen, bloemen en kruiden hebben een koelend effect op de stedelijke omgeving. Ze nemen veel hitte weg, dringen het energieverbruik terug en nemen CO₂  op voor productie van zuurstof. Daarnaast vertraagt groen de regenwaterafvoer, het is biodiversiteitsverhogend en heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen.

 

 

Integraal ontwerp

Wilt u als opdrachtgever, projectontwikkelaar of architect een klimaatadaptief project realiseren? Dan sluiten wij het liefst zo snel mogelijk aan om u te adviseren. Veel oplossingen zijn namelijk van invloed op de constructie van het pand of op de locatie, door bijvoorbeeld de aanleg van kabels en leidingen. Daarnaast kan de kavelpositie of vormgeving van het gebouw van invloed zijn op de haalbaarheid van bijvoorbeeld groene gevels, daktuinen en energiebesparing.

Duurzaam gecertificeerd

Donker Design is voor het duurzaam ontwerpen en realiseren van projecten in het bezit van verschillende keurmerken, zoals: Breaam, Leed, Fira en DGBC.

 

Klimaatadaptief ontwerp - Sedumdak zorgt voor verkoeling
Klimaatadaptief ontwerp - Groene daktuin als geneesmiddel

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

 0515 41 73 25

 

 

Omhoog