Wateroverlast

Door klimaatverandering wordt extreem weer steeds normaler. Volgens het KNMI zal extreme neerslag tot vijf keer zo vaak voorkomen in 2050. We zijn gewend aan het idee dat onze omgeving maakbaar is en dat we alles kunnen oplossen met technische maatregelen, waarmee we vaak tegen de natuur in werken. Wij kiezen ervoor om samen te werken met de natuur om wateroverlast te voorkomen. Onze oplossingen gaan vaak verder dan de gebruikelijke scope. Een duurzame aanpak voert hierbij de boventoon.

Hulp nodig met wateroverlast?

Ruimtelijk ontwerp met water en groen

Wateroverlast oplossingen

Om wateroverlast te voorkomen biedt Donker Design oplossingen die verder gaan dan de gebruikelijke scope:

Kennisevent | Mijn Stad Klimaatbestendig

Hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte van straat tot dak zo wordt ingericht dat onze dorpen en steden weer een fijne omgeving zijn om in te wonen, werken en te leven? Het antwoord op deze vraag krijg je op woensdag 22 mei van 10.00 uur - 14.00 uur in Gemeentehuis Coevorden. Schrijf je snel in voor ons kennisevent!

Onze aanpak voor wateroverlast

Om met de natuur mee te werken en wateroverlast te voorkomen, gaan we bij Donker Design minder uit van de maakbare werkelijkheid van de tekentafel en meer van de praktische vakkennis van groenspecialisten over bodem, groen en beheer: we analyseren het plaatselijke landschap; waar is het hoog en waar is het laag? Wat is de bodemgesteldheid; neemt de bodem het water eenvoudig op of niet? En welke soorten planten en bomen gedijen het beste onder die omstandigheden?

Denk ook aan waterretentie omzetten naar grijs-water toiletten of het aanbrengen van natuurvijvers met een buffercapaciteit die de biodiversiteit in het gebied een grote boost geeft. Ook met groene daken wordt regenwater opgevangen. De meest eenvoudige en duurzame oplossing is dus zorgen voor meer groen in bebouwd gebied, veel meer. Hoe meer groen, hoe minder overlast door extreem weer. 

Overstroming in Nederland
OVERSTROMINGEN

Vanwege de effecten van klimaatverandering, zoals stijgende zeespiegels en toenemende piekafvoeren in rivieren, groeit het risico op overstromingen. In Nederland, dat bekendstaat als Waterland, worden al geruime tijd maatregelen genomen om deze overstromingsrisico's te beheersen.

Voorbeelden hiervan zijn grootschalige projecten zoals Ruimte voor de Rivier en het Deltaprogramma Rivieren, die dijken verhogen en versterken. Daarnaast nemen diverse organisaties en overheidsinstanties op kleinere schaal maatregelen om meer ruimte te creëren voor water, met als doel het verminderen van overstromingsgevaren. Donker Design adviseert om bij te dragen aan blauwe adaptatie in leefomgevingen.

Wateroverlast in Nederland

Nederland is een bijzonder land. Bijna nergens in de wereld is de druk op de groene omgeving groter. Deze druk wordt door een groeiende bevolking met een toenemende behoefte aan gebouwen in infra alleen maar groter. Maar hoe meer we de bodem bedekken, hoe minder het water op een natuurlijke manier kan worden verwerkt.

Gevolg is dat al het hemelwater met kunst- en vliegwerk moet worden afgevoerd via drainageriolen, sloten, vijvers, gemalen etc.  Echter, deze traditonele technieken hebben ook vaak als nadeel dat het regenwater wordt afgevoerd uit het gebied en niet meer kan wegzakken naar het grondwater. Voor duurzame klimaatadaptatie is het nodig om het over een andere boeg te gooien.

Oplossing om wateroverlast tegen te gaan

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over oplossingen voor wateroverlast? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog