Blauwe adaptatie

Blauwe adaptatie betreft watergerelateerde maatregelen, die als doel hebben de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mens en dier te beperken. Net als groene adaptatie is ook dit een complex proces, met veel verschillende factoren.

Het heeft betrekking op het voorkomen van wateroverlast, overstromingen en verdroging, maar ook op het verminderen van het drinkwatergebruik. Bijvoorbeeld door het inzetten van regenwater en grijswatersystemen in gebouwen.

Meer weten over blauwe adaptatie?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Blauwe adaptatie door Donker Design

Donker Design heeft alle expertise in huis om bij te dragen aan de blauwe adaptatie van elke leefomgeving. Samen zorgen we voor een duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig terrein – en een sterk en optimaal vertakt groen-blauw netwerk door heel Nederland. Dit doen we onder meer door water langer vast te houden op retentiedaken en/of maaivelden. We laten het liever eerst in de bodem infiltreren om droogte tegen te gaan.

In onze projecten kijken we naar de hoeveelheid groen, berekenen we hoeveel water dit groen nodig heeft en beoordelen we de waterbalans. Vervolgens nemen we maatregelen om te komen tot een goede verhouding tussen beschikbaar water en benodigd water. Zo werken we richting een waterneutrale toekomst, waarin we zowel regenwater als gebruikt drinkwater optimaal inzetten en niets lozen op riool of open water.

MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Mijn Stad Klimaatbestendig is een gezamenlijk initiatief van vijf toonaangevende bedrijven die alle disciplines en expertise in huis hebben om het hele speelveld van klimaatproblematiek te overzien. Deze samenwerking geeft dé totaaloplossing die een stad of terrein volledig klimaatadaptief maakt. En die bovendien complete ontzorging biedt, vanaf ontwerp tot en met de implementatie. 

Klimaatbestendigheid voor wateroverlast

Interesse?

Wil je blauwe adaptatie? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog