Groene adaptatie

Groene adaptatie is het vergroenen van de leefomgeving, met als doel de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor mens en dier te beperken. Een complex proces, waarin veel verschillende factoren een rol spelen.

Het gaat verder dan alléén bomen en planten neerzetten. Het is belangrijk om dat op een toekomstbestendige manier te doen. Meer groen, maar dan wel het juiste groen op de juiste plaats, met de meeste voordelen en de minste nadelen. Rekening houdend met biodiversiteit, waterhuishouding en een optimale mix van inheems en niet-inheems, maar bijvoorbeeld ook met een mogelijke toename van pollen, muggen en teken.

Meer weten over groene adaptatie?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Groene adaptatie door Donker Design

Als groen- en duurzaamheidsexpert is Donker Design de aangewezen partner om adaptatie maatregelen voor je kavel toe te passen. We kiezen in onze (beplantings)plannen niet alleen bewust voor biologisch geteelde beplanting, maar ook voor soorten die écht waarde toevoegen voor de natuur. We hebben ook oog voor de groeiomstandigheden. Zonder goede bodem geen goede vegetatie en groene adaptatie – en groen dat goed gedijt, heeft nog meer positieve impact op onze leefomgeving.

De adaptatie van groen gaat in onze plannen altijd hand in hand met blauwe adaptatie. Ze vullen elkaar goed aan en vormen de basis van onze dagelijkse werkzaamheden.

Interesse?

Wil je groene adaptatie? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog