Landschappelijke inpassing

Bij de ontwikkeling van een landgoed of bijvoorbeeld het plaatsen van een gebouw op een kavel, is landschappelijke inpassing een randvoorwaarde. Een nieuw te realiseren project moet immers aansluiten bij het omringende landschap – en daar een zo positief mogelijke bijdrage aan leveren.

Dat betekent ontwerpen met de kenmerken en kwaliteiten van het bestaande landschap als uitgangspunt. Het uiteindelijke ontwerp is een samenspel van vorm, materiaal, kleur, architectuur, beplanting en ecologie.

Ben je op zoek naar een landschappelijke inpassingsplan?

Deskundige brengt landelijke inpassing in kaart

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, Natuurinclusiviteit, Circulariteit & de Gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, willen wij bekende problemen zoals hittestress en wateroverlast tegengaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in Nederland herstellen. Wij zetten ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden. 

 

Een landschappelijke inpassing in kaart brengen

Om keuzes te kunnen maken die zowel esthetisch als ecologisch verantwoord zijn, nemen wij een gebied eerst grondig onder de loep. Hierbij kijken we naar de bodem-, vegetatie- en landschapsopbouw. Hieruit analyseren wij de gebiedskenmerken die we verwerken in het ontwerp. Zo zorgen wij ervoor dat een project optimaal landt in de omgeving. De ecologische touch staat daarbij voorop. Ons doel is namelijk dat elk project een positief effect heeft op de biodiversiteit.

Authenticiteit is een belangrijk, maar vaak onderschat, aspect van landschapsontwerp. Wat niet in het landschap thuishoort, kan de sfeer en emoties die het landschap uitstraalt serieus verstoren. Om een goede landschappelijke inpassing te garanderen, is het belangrijk dat alle elementen samenhangen en een beeld vormen dat passend is in het landschap.

Donker Design geeft vorm aan landschappen op een manier dat er uiteindelijk een harmonieus geheel ontstaat, waarin zowel beplantingen, grondwerken, water als bouwkundige aanpassingen samenkomen.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over een landschappelijke inpassing? Stuur ons gerust je vragen.

 

Omhoog