Meetlat Biodiversiteit

Onze bouw- en landbouwwijze van de afgelopen decennia heeft de natuur in Nederland zwaar onder druk gezet. Als gevolg hiervan is de biodiversiteit in ons land ernstig aangetast. In de afgelopen 50 jaar is ca 80% van de biodiversiteit in Nederland verminderd en/of verdwenen. Gelukkig zien we steeds meer bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren om de biodiversiteit te helpen verbeteren. Donker Groep kan hierbij op alle aspecten helpen met de Meetlat Biodiversiteit (ontwikkeld door IPC Groene Ruimte).

Meer weten over de biodiversiteit meetlat?

Meetlat Biodiversiteit

De vragen die organisaties echter vaak stellen: waar moet ik beginnen? Hoe kan ik als organisatie de huidige status van mijn terrein bepalen? En nog belangrijker, hoe kan ik mijn terrein verbeteren? Met de biodiversiteit meetlat kunnen we inzicht krijgen in de staat van biodiversiteit op een specifiek terrein. Dit wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem die aan de hand van verschillende indicatoren een objectieve meting geeft van de biodiversiteitswaarde van een terrein. Aan de hand van deze meting kunnen we dus precies zien waar aspecten ontbreken en/of welke aspecten we kunnen verbeteren!

 

Zó werkt de biodiversiteit meetlat

Bij Donker Design maken we gebruik van de Meetlat Biodiversiteit. Deze is door ecologen ontwikkeld van IPC De Groene Ruimte en geeft een algemene indicatie hoe het is gesteld met de biodiversiteit op een specifiek terrein of gebied. Deze werkwijze omvat het beantwoorden van een reeks vragen die resulteren in een puntenscore per indicator. Door deze scores te combineren, krijgen we een totaalscore die ons inzicht geeft in de staat van biodiversiteit op een bepaald terrein.

Uiteindelijk hebben we inzicht in hoe het op een terrein gesteld is met de biodiversiteit door het bepalen van de aanwezigheid van diverse aspecten die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Deze aspecten zijn afgeleid van de 6-v systematiek.


De 6-V sytematiek.

Deze systematiek is ontwikkeld op basis van de 6 belangrijkste elementen waar de biodiversiteit belang bij heeft. Ontbreekt 1 van deze elementen dan zullen heel veel soorten er niet voorkomen.

Zo kijken we naar Voedsel (aanwezigheid en variëteit van voedsel in een gebied), Vocht (aanwezigheid en toegankelijkheid van water), Voortplanting (zijn er genoeg plekken om te nestelen, een hol te bouwen of eitjes af te zetten op waardplanten (insecten en vlinders) Veiligheid, (zijn er genoeg plekken om te schuilen tegen vijanden) Verbinding, (is er verbinding met omliggende gebieden en zijn deze toegankelijk) Variatie, (is het terrein gevarieerd opgebouwd op diverse aspecten zoals zon en schaduwplekken, hoge en lage beplanting, accidentaties in het terrein, etc.)

Door middel een reeks van vragen deze aspecten te behandelen, kunnen we een compleet beeld krijgen van de biodiversiteit op een terrein.

5-v systematiek

Biodiversiteit Rapportage

Na ons bezoek aan jouw terrein en de resultaten van de biodiversiteit meetlat, zullen we een rapport opstellen waarin we onze waarnemingen beschrijven. Daarbij zullen we gelijk een aantal concrete verbetervoorstellen en optimalisaties presenteren. We kunnen bijvoorbeeld aanbevelen om beschoeiing te verwijderen om plaats te maken voor een natuurlijke oever, of om meer diversiteit in beplanting aan te brengen zodat verschillende diersoorten hiervan kunnen profiteren. Met deze rapportage heb je een concreet plan in handen met concrete acties die de biodiversiteit op jouw terrein kunnen verbeteren en bevorderen.

 

 

Mens in biodiverse omgeving

Elwin meet ’t en weet ‘t.

Biodiversiteit is hip, iedereen is er op de een of andere manier mee bezig. Van een insectenhotelletje in je eigen achtertuin tot integraal biodiverse bedrijvenparken. Hoe het komt, hoe het moet, hoe het wordt? Elwin meet ’t en weet ‘t.

In vier blogs laat Elwin de Vink zijn licht schijnen op biodiversiteit. De noodzaak, het meten ervan, de uitvoering en tenslotte een heuse WIIFM.

 

Interesse?

Wil je inzicht krijgen hoe de biodiversiteit te verbeteren op jouw terrein? Ontvang een gratis offerte om de Meetlat Biodiversiteit uit te voeren.

 

Omhoog