Participatie

Bij projecten die direct ingrijpen op de leefomgeving van mensen is participatie niet alleen heel belangrijk, maar vooral ook heel logisch. Het creëert draagvlak voor verandering en vergroot de betrokkenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen bereikt wordt in participatietrajecten. Zo heeft een tiener een heel andere benaderingswijze nodig dan een veertiger. Participatie is op verschillende intensiteiten uit te voeren – van informeren tot bewoners zelf laten beslissen. Elke trede op de participatieladder vereist zijn eigen aanpak en kennis.

Meer weten over participatie?

Uitvoering participatie

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Zo investeert Donker Design in participatie

Participatie is voor Donker Design heel vanzelfsprekend. De eindgebruikers betrekken bij wat we doen, maakt onze ontwerpen beter en het draagvlak voor keuzes groter. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk bewoners te betrekken bij plannen voor minder auto’s en meer groen in hun wijk. Of jongeren te betrekken bij het realiseren van een nieuwe speel- of ontmoetingsplek, via Instagram bijvoorbeeld.

Onze participatie verschilt per project en hangt uiteraard nauw samen met de mate waarin die gewenst is. Soms bestaat onze participatie vooral uit informeren, van bewoners, medewerkers en/of bedrijven; soms organiseren we bewonersavonden of staan we met een stand in de wijk waar mensen hun mening en ideeën met ons kunnen delen die we vervolgens meenemen in de ontwerpen

Denk bijvoorbeeld aan speelprojecten. De jeugd voor wie we deze projecten ontwikkelen heeft een actieve inbreng in het eindresultaat – via enquêtes op scholen, via social media of via live ontmoetingen op de speelplek.

Interesse?

Wil je een participatie traject? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog