Usp 018

Aanleg Sportpark

Urban Sportpark, Eindhoven

  • Groenverzorging
  • Asfalt & parkeerplaats uitbreiding
  • Speeltoestellen plaatsen

"in de wadi en langs de pumptrack-baan werd een speciaal kruidenmengsel ingezaaid, wat goed is voor de biodiversiteit en de insecten"

ondergronden voor sportpark donker groen

Aanleg Urban Sportpark Eindhoven


Aan de Halvemaanstraat in Eindhoven ligt nu het Urban Sportpark, op de plek waar eens voetbalvelden lagen. Voor iedereen die dat wil, zijn er uiteenlopende voorzieningen: een pumptrack-baan, een freerun-baan, outdoor-fitness met calisthenics-apparaten en een survivalrun. Donker Groen tekende voor het detailontwerp en de uitvoering.


Projectdata:

Het ontwerp verfijnen, uitwerken en uitvoeren

Joost de Bree, projectmanager bij Donker Groep: “Het definitieve ontwerp voor het sportpark werd gemaakt door onze design-afdeling. Ik was verantwoordelijk vanaf de planvorming tot en met de realisatie. Dat betekent: ervoor zorgen dat iedereen doet wat we afspreken.” Tim Mattheeuwsen, verantwoordelijk voor de uitvoering: “Wij hebben het ontwerp van de gemeente Eindhoven verfijnd, in technische details uitgewerkt en uitgevoerd. Samen met Joost heb ik het werk van begin tot eind uitgevoerd. Ik deed ook de werkvoorbereiding: zaken inkopen en regelen, en de onderaannemers en onze eigen mensen aansturen.”

De locatie was een braakliggend terrein, een aantal verlaten voetbalvelden, inclusief kantine en kleedkamers. De kantine is nu een gebouw voor jeugdwerk en de kleedkamers worden voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Donker heeft het totale plan voor een vast bedrag aangenomen, inclusief de coördinatiewerkzaamheden van de verschillende betrokken partijen vanuit de gemeente voor de inrichting.

Een bewonersinitiatief met steun van de gemeente

In aanvang was het Urban Sportpark een initiatief van de buurtbewoners. Zij legden hun ideeën voor aan de gemeente en die maakte er een globaal plan voor. Onder meer via subsidies kregen de bewoners geld bij elkaar. De helft van dat geld komt uit de Brainport Regiodeal met rijksgeld. De andere helft legden de gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en jongerencentrum Dynamo bij, in de vorm van geld of ambtelijke inzet.

De Bree: “Dit project was al gestart voordat wij erbij werden betrokken. De gemeente Eindhoven heeft de eerste stappen gezet. Met het basisontwerp is de gemeente naar ons toegekomen met de vraag of wij daar een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp van konden maken en of wij dat ontwerp daarna konden realiseren. Dat hield ook in dat wij de coördinatie en de aansturing van andere betrokken partijen verzorgden.”

Urban Sportpark Eindhoven

Passen en meten

Mattheeuwsen: “Dus, de onderdelen van het plan waren bekend, maar hoe het er precies uit zou gaan zien, dat was onze taak. Dat was een hele puzzel, ook financieel. Want soms bedenkt de opdrachtgever dingen die financieel niet passen in de begroting. Dan passen wij het ontwerp aan. Zo krijgen we een ontwerp binnen het budget, met invulling van de wensen van de opdrachtgever.”

Een bijzondere samenwerking vond plaats bij de aanleg van de pumptrack-baan. De Bree: “We zijn weinig projecten met asfalt gewend en al helemaal geen projecten waarin het asfalt met de hand verwerkt wordt tot een bijzonder vormgegeven pumptrackbaan op betongranulaat: we hadden daarvoor een complete specialistische ploeg naast ons lopen die een prachtig vormgegeven asfaltbaan op beton aanlegde. Zij testten de baan telkens op de fiets en pasten het wegdek aan tot het goed aanvoelde, met de kruiwagen voor de laatste verfijningen.”

Duurzame oplossingen

Donker Groep paste natuurlijk zoveel mogelijk duurzame oplossingen toe: onder meer een wadi die zevenhonderd kuub water kan bergen, voor al het hemelwater dat daaruit langzaam in de bodem infiltreert. In de wadi en langs de pumptrack-baan werd een speciaal kruidenmengsel ingezaaid, wat goed is voor de biodiversiteit en de insecten. Ook op de rest van het terrein kwam beplanting, onder meer met IJzerhart, wat veel vlinders aantrekt.

Bij extreme stortbuien watert de wadi af op de hemelwaterafvoer aan de overzijde van de weg, maar deze overstort is tot nu toe nog niet actief geweest. In de pumptrack-baan zijn kolkjes geplaatst om het hemelwater af te voeren via een rioleringssysteem op de wadi.

Bewoners opnieuw betrokken


Tijdens de uitvoering werden de buurtbewoners opnieuw betrokken bij het werk. Op een aantal dagen konden zij als vrijwilligers meewerken aan onderdelen van de aanleg. Dat zorgde niet alleen voor verbinding met de wijk, maar ook voor kostenbesparing. Mattheeuwsen: “We kregen erg veel hulp, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van het snoeimateriaal naar een ecologische groenwal en bij het inplanten van bloemen. Heel bijzonder was dat de pumptrack-baan, toen die eenmaal gereed was, zoveel publiek trok dat we bewaking moesten inschakelen om ervoor te zorgen dat wij ons werk konden blijven uitvoeren.”

Een kleine feestelijke opening


In het begin van 2020 begon Donker Groen met de voorbereidingen voor dit project; inmiddels is het klaar. De feestelijke opening is al twee keer uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, maar onlangs is er toch een kleine opening geweest voor een beperkte groep direct betrokkenen. Het werk is daarmee zo goed als afgerond. Mattheeuwsen: “We hebben de laatste onderhoudsronden gedaan en deden nog wat nazorg: bemesten en grasmaaien. Het enige wat nu nog openstaat, is de Bloembollenplantdag in het najaar.”

 

Donker groen legt asfaltpaden aan in urban sportpark eindhoven
een aangelegd asfaltpad van donker groen in urban sportpark eindhoven
Omhoog