Groen maakt gelukkig

3 voorbeelden van ecosystemen die we eenvoudig kunnen helpen herstellen

Hoe kan de openbare ruimte weer echt waardevol worden? De conclusie ligt gelukkig voor de hand: we moeten niet langer denken in schoon, heel en veilig, maar in ecosystemen. In kringlopen die de natuur nodig heeft om zichzelf in stand te houden. Wij benoemen 3 voorbeelden van ecosystemen die we kunnen helpen herstellen

Interesse in aanleg en/of onderhoud van openbare ruimtes?

Ecosystemen in Nederland

1. Een wereld van blad
In Nederland halen we jaarlijks zo’n 250.000 ton blad uit de openbare ruimte. Veel gemeenten faciliteren dit door in de herfst bladkorven neer te zetten of plekken aan te wijzen waar mensen het blad uit de tuin kunnen deponeren. Ook hier is het schoon, heel en veiligprincipe leidend. Daarmee gaan we voorbij aan de belangrijke rol van blad in de winter:

 

  • Blad zorgt voor bescherming van jonge planten
  • De insecten die in de bladeren huizen, zorgen voor voedsel voor vogels
  • Het biedt schuilmogelijkheden voor dieren als de egel
  • blad wordt door bodemleven omgezet in organische stof die zorgt voor voeding voor planten

Zo verstoren we een natuurlijk ecosysteem met grote gevolgen. De biodiversiteit neemt af, de bodem verschraalt en de grond warmt op, waardoor mensen en dieren het nog zwaarder krijgen. Het laten liggen (van zoveel mogelijk) blad is een voorbeeld van het circulaire beheer waar wij in geloven.

Ecosysteem voorbeelden

2. Maaien is de norm
Het maaien van parken en grasland is in Nederland zo ver doorgeschoten dat er handboeken zijn ontwikkeld voor de meetinstructie van grassprieten. Ook hier grijpen we - gedreven door het beeld van ‘mooi’ kortgemaaid gras - keer op keer in op een ecosysteem dat zichzelf kan onderhouden. Zo wordt bodem met langer gras beter beschermd tegen instraling van de zon, waardoor water in de grond minder snel verdampt; een natuurlijke manier om verdroging tegen te gaan. Niet maaien zorgt ook voor een toename in biodiversiteit door de groei van wilde bloemen en voor schuilgelegenheid voor insecten en vogels. 

Ook hybride oplossingen kunnen veel toevoegen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we een onbestemd grasveldje tussen twee woonflats niet meer kort zouden maaien, maar we kiezen voor een wilde bloemenweide en een gemaaid slingerpad? Naast de voordelen voor de natuur, speel je hiermee ook in op de (groeiende) behoefte bij mensen om het groen te beleven: het zou buurtbewoners - en spelende kinderen - uitnodigen dat pad te gebruiken en op een andere manier van de openbare ruimte te genieten.

 

3. Water vasthouden
Nu regen in ons land steeds vaker in zeer korte tijd valt in plaats van geleidelijk over een langere periode is het essentieel dat we dat hemelwater vasthouden - in de bodem of in reservoirs - zodat we er tijdens droge perioden op kunnen terugvallen. Een bijkomend wateroverlast probleem is dat door verschraling van de bodem de grond veel minder goed in staat is water te absorberen, wat de druk op de riolering verder vergroot. Het uitgangspunt is dat we het water zo veel mogelijk daar laten waar het valt.

een ecosysteem dat water vasthoudt

Gelukkig kunnen we hier iets aan doen. Door te investeren in meer groen vergroten we het absorberend vermogen van de bodem. Retentiedaken zijn bijvoorbeeld uitgerust met een combinatie van groene elementen en techniek, met als doel het tijdelijk opslaan van regenwater en/of het vertraagd afvoeren hiervan. Een andere manier om grote hoeveelheden water vast te houden, is het aanleggen van wadi’s, een bufferings- of infiltratievoorziening die tijdens langdurige of hevige regelval tijdelijk wordt gevuld met hemelwater, waarna het langzamer kan infiltreren in de bodem.

Ideeën uitwisselen?

Heb je interesse in welke van onze groenoplossingen bijdragen aan het herstel van ecosystemen? We voorzien je graag van informatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek!

Ongemaaid gras is beter voor het ecosysteem
Voorbeelden ecosystemen
Omhoog