Groen maakt gelukkig

HUGO HOUDT HET HELDER

Wat de natuur ons vertelt over groenbeheer

 

 

In de whitepaper “Samenleven met het groen, onze route naar een gezonde openbare ruimte” staat hoe  Donker Groep denkt over circulariteit en duurzaamheid bij het beheer van de groene buitenruimte. Maar de praktijk is weerbarstig. Het denken vanuit administratieve systemen wint het vaak van het denken vanuit duurzame oplossingen. In zijn columns laat Hugo Later zijn groene geweten spreken en toont hij hoe een integrale kijk op duurzame oplossingen samen kan gaan met financiële duurzaamheid. In deze eerste column heeft Hugo het over wat de natuur ons opdraagt.

Download onze Whitepaper

In onze whitepaper Groenbeheer: de kunst van het behouden van de natuur laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

“Ik zeg wel eens uitdagend: eigenlijk zou je elke tegel waar vegetatie tussen groeit eruit moeten halen. Want, waar mensen op lopen of overheen rijden blijft de stoep schoon. Dus als er onkruid groeit heb je op die plek geen verharding nodig en kun je de natuur daar de ruimte geven. Als je naar je eigen tuin kijkt, vertelt die tuin je wat er moet gebeuren: maaien, snoeien, plukken... Zo vertelt de groene openbare ruimte ons ook welke maatregelen er nodig zijn.


Bij de Donker Groep gaan we voor wat ik noem ‘inclusief beheer’. Dat is niet de taken verdelen tussen verschillende aannemers: grasmaaien door A, plantvakken schoonhouden door B, boomonderhoud door C. Want de buitenruimte is niet opgedeeld in zulke administratieve eenheden, het is één ecosysteem. Daarvoor is samenwerking en samenhang noodzakelijk.

inclusief groenbeheer

Door integraal te kijken kun je de bomen gebruiken voor de horizontale en verticale gelaagdheid, en voor het vasthouden van het water en de opslag van CO2. Ik zou niet uitsluitend strak gemaaid gras willen zien, maar bloemweidemengsels waar we een pad doorheen kunnen maaien. Op dat pad kunnen de mensen lekker wandelen met de hond. Als die hond zijn ontlasting in het lange gras doet, hebben de spelende kinderen daar ook geen last van... En als iemand daar op een klein stukje grond tomaten wil verbouwen, dan kan dat ook.

Op die manier los je zoveel problemen tegelijkertijd op. Want, de groene buitenruimte laat zich niet vangen in een Excel-sheet met taken voor A, B en C, maar zij vertelt ons zelf wat ze nodig heeft. Het is aan ons om daar goed naar te leren luisteren.

Meer helderheid van Hugo

Hugo Houdt Het Helder (Deel 2)

Hugo praat over het ecosysteem en de eikenprocessierups.

Hugo Houdt Het Helder (Deel 3)

Hugo denkt na over circulair werken en rekenen.

Hugo Houdt Het Helder (Deel 4)

Hugo filosofeert over een duurzame inrichting van de buitenruimte.

Omhoog