Groen maakt gelukkig

Toepassingen

Zoek je naar betrouwbare substraattoepassingen voor jouw bouw- of landschapsprojecten? Wij produceren, in samenwerking met BVB Landscaping, perfecte bodemoplossingen voor groene parkeerplaatsen, daktuinen, stadparken en nog veel meer. Onze substraten bieden je de mogelijkheid om niet alleen duurzame maar ook aantrekkelijke buitenruimtes te creëren.

Substraat nodig voor jouw groenproject?

Medewerkers van Donker substrates

Waarom kies je voor ons?

  • Levering door heel Nederland
  • We ontzorgen volledig in transport
  • Constante controle op fysische en chemische eigenschappen
  • Strikte kwaliteitsborging
  • BVB Landscaping onderzoeksfaciliteiten 

Substraat toepassingen

Met onze op maat gemaakte substraatoplossingen helpen we je bij het creëren van groene, duurzame stedelijke omgevingen. 

Ons daktuinsubstraat verzekert je van functionele en prachtige groene daken, met de perfecte mix van lucht, vocht en voedingsstoffen. Of kies voor substraten die je parkeerplaatsen transformeren in groene ruimtes zonder in te leveren op draagkracht.

Daarnaast hebben we substraten voor groeiplekken onder verhardingen en open gronden, waarmee je zelfs in drukke stedelijke gebieden groen kunt integreren. Maar ook nu klimaatadaptatie steeds belangrijker wordt, kunnen onze substraten helpen. Ze faciliteren waterinfiltratie, dragen bij aan het voorkomen van overstromingen en droogte, en helpen zo bij het realiseren van veerkrachtigere stedelijke omgevingen.

Download onze Whitepaper

Een goede bodem zorgt ervoor dat bomen en planten honderden jaren kunnen voortbestaan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. In deze whitepaper vind je zowel theorie als toepassingen voor het creëren van de meest vruchtbare groeiplaatsen.

Substraat projecten

Voor klanten binnen verschillende branches hebben wij de aanleg van groenprojecten mogen verzorgen met maatwerk substraten en breed advies over groeiplaatsinrichting.

 

Trudo Toren, Eindhoven - Voor dit gebouw ontwikkelde BVB een speciaal substraat met extra hoge haakbaarheid voor de beworteling van de bomen.
Burgemeester Geukerspark, Helmond - een park die gebruik maakt van onze substraten voor vaste planten.
Groene parkeerplaats, Vlissingen - De parkeerplaatsen zijn hier uitgevoerd in grasroosters op een fundering van ons grastegelsubstraat.
Pontkade, Amsterdam - Het gebruikte type daktuinsubstraat heeft een zeer grote invloed op facetten als fijnstofreductie en biodiversiteit.
N280, Roermond - Voor deze openbare ruimte verrichtte wij bodemadvies, maatwerk structuur- en voedingssubstraten.

Substraten voor diverse toepassingen

Met onze duurzame substraten willen wij bijdragen aan de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering. We investeren continue in de doorontwikkeling van substraten op het gebied van weerbaarheid, stuurbaarheid en duurzaamheid.

Substraat voor groeiplaatsen onder verharding

Groeiplaatsen onder licht tot zwaar belastbare situaties hebben verschillende substraten nodig. Van belang is de juiste balans tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht).

Substraat voor open grond groeiplaatsen

Als bomen zelf konden kiezen, zou hun voorkeur uitgaan naar een groeiplaats met structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. Hoewel niet de bedoeling, worden plantvakken, boomspiegels en borders vaak betreden. Donker Substrates adviseert over dergelijke groeiplaatsen en levert passende substraatproducten.

Daktuinsubstraat

Daktuinen zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater, voor zuivering van de lucht in stedelijk gebied, fijnstofreductie en biodiversiteit. Ze hebben een isolerende werking en bieden bescherming tegen weersinvloeden. Het type daktuinsubstraat heeft een zeer grote invloed op al deze facetten.

Substraat voor groene parkeerplaatsen

Een parkeerplaats wordt zwaar belast en heeft een natuurlijke waterafvoer nodig. Donker Substrates levert funderingssubstraat en inveegsubstraat voor ècht groene parkeerplaatsen, alsmede diverse halfverhardingsproducten.

Substraat voor groeiplaatsen op maat

Donker Substrates verricht bodemadvies en produceert maatwerk structuur- en voedingssubstraten. Het opwaarderen van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. Om de grond te optimaliseren, wordt zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht.

Substraat voor waterinfiltratie en waterretentie

Het veranderende klimaat vraagt om slim watermanagement. Het juiste substraat is essentieel in klimaatadaptieve ondergrondse groeiplaatsen.

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over toepasbare substraten voor jouw terrein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog