Substraten voor groeiplaatsen open grond


Bij het planten van bomen is het noodzakelijk dat de groeiplaats wordt voorzien van structuurvolle en voedingsrijke bomengrond. Hoewel niet de bedoeling, worden plantvakken, boomspiegels en borders vaak betreden. Donker Substrates adviseert over dergelijke groeiplaatsen en levert passende substraatproducten om de bomen zo goed mogelijk te laten groeien.

Groeiplaatsen open grond
Groeiplaatsen in open grond

Substraten voor groeiplaatsen in open grond

Voor plantsoenen, parken, borders en andere open grond situaties zijn er diverse substraatproducten, zoals UrbanSubstraat (bomengrond) en grastegelsubstraat. Deze laatste is speciaal ontwikkeld om de grillen van een stedelijke omgeving te weerstaan.

Substraten voor vaste planten

green to colour

Voor vaste planten in het openbaar groen werkt Donker Substrates met GreentoColour producten van Griffioen. De productserie bestaat uit GreentoColour Basis, Drain en Buffer, allen geschikt voor andere toepassingen. Zo heeft GreentoColour Buffer een aanzienlijk hoger leem- en lutumaandeel, waardoor het meer water en voeding kan vasthouden dan andere producten. Een zeer belangrijke eigenschap in ons huidige, steeds grilliger wordende klimaat.

Substraten voor vaste planten
Substraten voor stadscentrum of drukke wegen

Substraten voor stabiele aanplant

urbansubstraat en mulch

Als plantvakken en boomspiegels betreden worden, wordt de grond in elkaar gedrukt en verdicht deze. Door gebrek aan lucht, vocht en bodemactiviteit wordt de groeiplaats minder geschikt voor bomengroei en onderbeplanting. Om dit te voorkomen, kan BVB UrbanSubstraat structuur en stabiliteit brengen. Dit product kan tegen een stootje en laat zich niet makkelijk verdichten.

UrbanSubstraat komt het beste tot zijn recht in combinatie met een toplaag van een mulchproduct.

Omhoog