Groen maakt gelukkig

Groeiplaatsen op maat

Samen met BVB Landscaping bieden we bodemadvies en vervaardigen aangepaste structuur- en voedingssubstraten. De verbetering van lokaal aanwezige grond is vaak een haalbare optie. Om de grond te verbeteren, worden zowel de huidige lokale omstandigheden als de beoogde eindresultaten inzichtelijk gemaakt. 

Bodemanalyse en bodemverrijking

In samenwerking met BVB Research voeren we verschillende analyses uit om de lokale grond te verbeteren, waaronder een chemische bodemanalyse en een fysieke analyse.

 

Met behulp van deze analyses kan de bodemverrijking toegespitst worden op onderstaande vraagstukken:

- Welke voedingselementen moeten worden aangevuld?
- Wat is de onkruiddruk door zaden en wortelonkruid?
- Hoe en tot waar moet pH worden gecorrigeerd?
- Hoe groot is de kans op verdichting/verslemping?
- Waar dient op gelet te worden tijdens bewerking?
- Welke groepen nuttige bodembiologie zijn onvoldoende aanwezig en moeten worden toegevoegd?


Op basis van de uitkomst van de bodemanalyse ontwikkelen we substraat die het mogelijk maakt voor de koper om lokaal en duurzaam de waarde van de eigen grond te verhogen, zonder dat er uitwisseling en bijbehorend transport nodig is. Bovendien kan de beplanting tot een jaar eerder volgroeid zijn, wat leidt tot een besparing op onderhoudskosten.

  • Gebiedseigen grond op locatie op een duurzame manier opwaarderen, zonder alle bijkomende transportbewegingen
  • Besparing op onderhoudskosten
  • Beplanting kan tot een jaar sneller dichtgegroeid zijn

Toepassingen

Zoek je naar betrouwbare substraattoepassingen voor jouw bouw- of landschapsprojecten? Wij produceren, in samenwerking met BVB Landscaping, perfecte bodemoplossingen voor groene parkeerplaatsen, daktuinen, stadparken en nog veel meer.

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over toepasbare substraten voor jouw terrein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog